Eerste steenlegging Schotte - Woensdag 16 september 2015

Geachte Burgemeester en collega's schepenen,

Geachte Leden van RVB van het Sportag,

Geachte Leden van de sportraad,

Geachte firma Cordeel & partners,

 

Wat in de vorige legislatuur als een utopisch idee begon....is vandaag realiteit.
We gaan even terug in de tijd...

In de krant van december 2007 lezen we: “Vlaams minister Bert Anciaux start massale inhaalbeweging inzake sportinfrastructuur via sportinfrastructuurplan”. De Vlaamse regering kondigde aan sportinfrastructuurfondsprojecten te zullen steunen om meer moderne sportinfrastructuur te krijgen in onze steden en gemeenten.

Deze oproep viel in Aalst niet in dovemansoren, tenminste bij 2 mensen die er volop in geloofden: toenmalig schepen van Sport Bart Van Lysebeth en sportverantwoordelijke Walter Coppens, ze waren schoorvoetend naar Brussel gereden en zij brachten het project mee naar aalst.

Er werd koortsachtig gezocht naar een geschikte locatie om een multifunctioneel sportcomplex neer te poten. Na grondig onderzoek bleek de site Schotte de ideale plek om aan de ambities van onze sportverenigingen te kunnen voldoen. Het zijn de inspanningen van de  intercommunale Solva die hebben geleid tot een deblokkering van deze brownfieldsite.

Gaandeweg raakte iedereen overtuigd dat dit een unieke kans was voor Aalst en geraakten alle politieke en administratieve violen gelijkgestemd.
Dergelijke grootschalige dossiers hebben een lange administratieve en politieke doorlooptijd langs sportraad, gemeenteraadscommissies, schepencolleges, adviezen van zowat iedereen en talrijke vergaderingen.

De data spreken immers voor zich ... 2007 tot nu ... 2 ministers, 2 legislaturen in aalst. Een gunningsprocedure werd doorlopen en met een advies van de toenmalig Vlaams Bouwmeester werd gekozen voor de firma Cordeel om dit project te bouwen.

Voor Aalst betekent dit bijna een verdubbeling van de sportzaalcapaciteit en dat volledig conform de huidige kwaliteitseisen wensen. Aalst kan zich met dit complex met recht en reden profileren als een ‘sport’centrumstad.

Wij hopen hiermee vanaf volgend jaar de noden te kunnen lenigen van onze talrijke sportverenigingen en sporters, die nu vaak in de kou blijven staan of elders moeten uitwijken.

----

Een woord van dank is op zijn plaats, want de stad kon dit niet alleen:

Vlaamse regering, die het concept uitdacht en een behoorlijke cent in het zakje doet (Minister Muyters is verontschuldigd),

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)  Frank en Maarten en ook onze raadsman Wim Rasschaert  die ons in dit project begeleiden,

de sportfacilitator en Bloso voor de steun bij de opmaak van het dossier,

de firma Cordeel , om zich in te schrijven voor deze loodzware procedure en die met ons de komende 30 jaar in zee gaat als partner,

de sportraad, sportcommissie en gemeenteraad en schepencollege (van de vorige legislatuur en de huidige),

de intercommunale Solva in samenwerking met Ovam,

en natuurlijk onze sportdienst onder leiding van Marc Stockman en sinds kort van directeur Bert De Bruyn,

met een bijzondere vermelding voor Sven die projectleider is en dit van in den beginnen met 2 handen heeft aangepakt en ondertussen al beseft dat hij soms handen tekort komt omdat er zoveel komt bij kijken.

Moge deze site een thuis zijn vanaf volgend jaar voor heel wat sportverenigingen en sporters en het begin zijn van een hogere sportparticipatie van de Aalstenaar en moge dit eveneens een start zijn van 30 jaar goeie samenwerking van Sportag met Cordeel.

Op naar een sportiever Aalst!

 

Ilse Uyttersprot

Schepen van Sport

Afbeeldingen in bijlage:

Eerste steenlegging Schotte - Woensdag 16 september 2015