Goed Gesprek met Ilse Uyttersprot

"Het Katrienennieuws" gaat de (inter)nationale toer op. ln elk nummer wordt een bekende Aalstenaar aan het woord gelaten die als politicus, schriiver, negisseur, acteur, schilder of zanger in binnen- en/of buitenland naam en faam heeft gemaakt. Een man of vrouw die cultuur - in de meest "rekbare" betekenis van het woond - hoog in het vaandel draagt, die een visie heeft op wat zich voor en achter de coulissen van een voor de buitenstaander vaak artificiêle wereld afspeelt. ln het eerste nummer nodigden ze mij, als schepen van Cultuur, uit voor een Goed Gesprek.