Ilse ondervraagt de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen omtrent de onveiligheidsproblematiek in Brussel

De afgelopen weken is enorm veel geschreven en gepraat over de veiligheidsproblematiek in en rond Brussel. In debatten in de Kamer werden vele suggesties opgeworpen om de situatie aan te pakken. Toch ziet CD&V-kamerlid Ilse Uyttersprot hier ook een concrete taak weggelegd voor de economische inspectie van ons land. In dit opzicht heeft ze deze week Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne ondervraagd in de commissie Bedrijfsleven. “De eigenlijke oorzaak van de onveiligheidsproblematiek in de hoofdstad ligt niet in de criminaliteit gepleegd door de criminele jongerenbendes. Deze kleine boefjes zijn slechts bliksemafleiders die de aandacht van de zwaardere, meer georganiseerde criminaliteit moeten afleiden. Tot deze laatste behoren onder andere de wapen- en drugshandel, alsook het zwarte circuit van tweedehandswagens” aldus Uyttersprot.

Ilse Uyttersprot baseert haar stelling op de visie van expert terzake professor Brice De Ruyver. Hij wees immers de illegale economie aan als grootste oorzaak van de criminaliteit en grote onveiligheid in het Brusselse. Het is dan ook meer dan logisch dat ook dit aspect bekeken wordt bij het onder handen nemen van de problematiek door de overheid” meent Uyttersprot.

De minister meent eveneens dat criminaliteit en onveiligheid niet louter een zaak van politie en gerecht is. “Ik heb de directeur van de economische inspectie uitdrukkelijk gewezen op het belang van zijn deelname aan de acties van politie en justitie. Deze instanties komen samen in een platform wat officieel het ‘Onderzoeksplatform voor overtredingen inzake leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ heet. Sinds deze maand (9 maart 2009) wordt de Economische Inspectie ook uitgenodigd op deze coördinatievergadering. Samen met substituten, vertegenwoordigers van het parket-generaal, de verschillende politiezones Brussel, de arbeidsauditeur, FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen), leefmilieuambtenaren, douane en financiën,... zal dit vernieuwde platform op regelmatige tijdstippen samenkomen om de situatie in het Brusselse te bespreken”.

Het is de bedoeling dat de inspectie systematisch wijken en straten, waarvan zij vermoedt dat er problemen zijn, controleren.

Uyttersprot hoopt dat dit geen loze belofte blijft van de minister en dat de Economische Inspectie meer en gerichter zal controleren. Ze begrijpt dat aan bepaalde acties op voorhand geen publiciteit kunnen gegeven worden, maar belooft de zaak te zullen opvolgen. “Ik zal geregeld naar de resultaten van de acties vragen en in het oog houden of er op het terrein beterschap is.”

Klik hier voor het verslag van de commissie Bedrijfsleven