Kunst in opdracht - Donderdag 15 oktober 2015

Als Schepen van Cultuur wens ik iedereen in Netwerk van harte welkom ter gelegenheid van de voorstelling van ons project Kunst in Opdracht.

Wij namen in 2014 initiatief met de dienst Cultuur om in te schrijven op een oproep van minister Schauvlieghe voor een kunstopdracht in de publieke ruimte. De dienst Cultuur samen met dienst stadsvernieuwing en Netwerk sloegen de handen in elkaar in de opmaak van dit dossier.
2 departementen, 2 bevoegdheden en ook 2 competenties besloten om samen te werken samen met een externe partner.

Dienst Cultuur heeft expertise in participatieve projecten en dienst Stadsvernieuwing heeft expertise in rups en masterplannen en in dit verband de integratie van kunst in openbare ruimte.

Waarom Netwerk? Als centrum voor hedendaagse kunst zijn ze ontegensprekelijk een expert van eigen bodem en met wie konden we ons beter verbinden dan met een centrum verankerd in de stad... en gelegen in het projectgebied dat we uitgekozen hadden.

De Dender... levende ader waarrond Aalst werd gesticht en gebouwd, waarrond de industrie ontstond en die onze stad in twee oevers verdeelt...

LO en RO het zijn 2 begrippen in Aalst die veel emotie oproepen. Soms negatieve emotie, reden genoeg om in dit projectgebied - dat zich uitstrekt over 2 km van begin van stadscentrum tot einde van centrum - aan te pakken op een positieve manier.

In Aalst zijn we al meer dan 6 jaar bezig met de transitie van dit plangebied dat begint op Schotte en eindigt op Tragel, maar daarover zal Ann straks meer zeggen.

De werkwijze ...

De dienst cultuur had zoals gezegd expertise in participatieve projecten, maar op kleine schaal. We kregen bijkomende expertise van Stroom Den Haag, met Arno en Winneke, die de ideale gidsen bleken in dit project. Immers, in Den Haag is blijkbaar cultuur de grote motor voor stadsvernieuwing en er onlosmakelijk mee verbonden. De wethouder houdt ook beide bevoegdheden vast, hier zijn het twee schepenen, maar we besloten dat dit geen beletsel mag vormen.

Na een plaatsbezoek in Den Haag en vele vergaderingen gedurende anderhalf jaar werd een keuze gemaakt in de kunstenaar: de keuze viel op Observatorium.

Kunstwerk zelf: moet zichtbaar zijn, moet uitnodigen tot meer actoren om mee te doen, moet dynamiek op gang brengen, moet zichtbaar zijn...

Als u vraagt waarin het innovatieve zit in dit project: de kunstenaar moet Kunst als hefboom laten worden voor het hele projectgebied, een artistiek basisconcept samen met verschillende actoren in het projectgebied, nu en ook latere fasen die nog moeten komen.

Budget: 2 departementen samen 75 000 euro voor kunstenaar en kunstwerk.

Dit is een begin ... dat moet uitgroeien naar een groter budget op termijn, niet enkel vanuit de stad, maar ook vanuit de projectontwikkelaars en prive, verenigingen, ...
en het moet ook uitmonden in blijvende samenwerking met netwerk als expertisecentrum.

 

Schepen van Cultuur

Aalst,  15 oktober 2015

Video's in bijlage: