Philatelia Alosta - Zondag 4 oktober

Beste vrienden postzegelverzamelaars,

In dit digitale tijdperk blijft het voor mij een prachtig ervaring om mij samen met jullie te laten onderdompelen in de wereld van de filatelie.

Wie heeft er als kind niet meegedaan met het “ postzegelverzamelen”, heel velen wellicht, maar slecht enkelen hebben hiervan ook hun hobby gemaakt en het is en blijft voor mij een prachtig gebeuren.

Philatelia Alosta is een gerenomeerde vereniging die dit jaar reeds 85 jaar bestaan.

Sta me toe even terug te gaan in het verleden:

In 1934 poogde Frans Moortgat, de bezieler van het eerste uur, in de herberg 't Half Maantje een club op te richten. Helaas... succes bleef uit en ook een tweede poging mislukte. De harde kern hield echter vol en begin 1935 werd in t Burger-huis een  Algemene Oprichtingsvergadering belegd voor een club van postzegelverzamelaars.

De "Kring" werd een feit op 25 februari 1935 te 20 uur. Het pasgeboren kind krijgt de naam "Club Philatelia Alosta". Het voorlopig bestuur omvatte: Frans Moortgat Jozef Van Der Vorst en Marcel De Motte.

Op 8 april werd het eerste bestuur samengesteld en tijdens de daaropvolgende jaren van 1939 tot 1945 was er, omwille van de oorlog, een zeer beperkte activiteit.

In 1946 werd er ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan een tentoonstelling georganiseerd ten voordele van het monument der helden.

In 1956 wordt de heer Jozef Van der Vorst als voorzitter opgevolgd door de heer Hugo Baeyens. Als dank voor het gepresteerde werk te dienste van Philatelia Alosta wordt aan Jozef Van der Vorst het Ere-voorzitterschap aangeboden.

In 1958 hadden we de tentoonstelling in samenwerking met de "Vriendenkring der Postmannen" in de feestzaal van het Stadhuis. En sinds 1963 verschijnt er 10 maal per jaar een clubblad.

Een van de mijlpalen was ook het jaar 1985 en de jubileumviering ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Schepen van Cultuur, Chris Lievens-Borms, machtigt in naam van de Koning Philatelia Alosta de titel "Koninklijke Maatschappij" te voeren. Philatelia Alosta kreeg de voorverkoop van de zegel "Astrid", naar aanleiding van het 50-jarig overlijden van Astrid. Een speciale stempel werd ontworpen.

Enkele jaren later wordt het Comité 2000 opgericht ter voorbereiding van het 65-jarig bestaan van de club.

Een tentoonstelling met als centraal thema “65” werd gekoppeld aan een pré-competitieve tentoonstelling onder het motto 5° Schaal Fons Singelijn.
Dit vond plaats van 30/9 tot 1/10 in het Volkshuis Houtmarkt te Aalst.

In 2005 bestaat de club al 75 jaar.
Naar aanleiding hiervan werd aan de club de voorverkoop met speciale afstempeling 175 Jaar België en de Tsunami-zegel toegekend. Hieraan werd een tentoonstelling, door de leden, gekoppeld met als thema:” 175 jaar België”.

Maar de club blijft niet stilstaan en gaat ook de digitale toer op! In 2011 wordt de elektronische nieuwsbrief met veel succes ingevoerd. Iedereen kan inschrijven via de website of op de ruilbeurs.

De club blijft ook inzetten op de uitgifte van speciale zegels, zo was er in 2013

de uitgifte van de Keizer Kamiel-zegel en in 2014 de GILLES-zegel.

 

Kortom, een zeer rijke en boeiende geschiedenis.

 

Dit jaar bestaat de club 80 jaar!

Ik wens u allen van harte proficiat en hoop dat deze club nog heel veel jaren kan blijven verder bestaan.

 

 

Ilse Uyttersprot

Schepen van Cultuur