Uitreiking Mayartprijs - Vrijdag 30 september 2016

Geachte Mevrouw Hermans, Nationaal Voorzitter

Geachte Voorzitter, Beste Ria

Beste Chris en familie,

Beste vrienden,

 

Toen ik vandaag toevallig in een gesprek over de Mayart-prijs begon, vroeg iemand mij 'of er vanuit CD&V ook een prijs bestond voor een verdienstelijke man'. De vraag kwam van een man natuurlijk... en ik moest toegeven dat ik geen weet had van zo'n prijs. Zolang ik me kan herinneren binnen CD&V bestaat Vrouw & Maatschappij als geleding en deze prijs is voor mij een evidentie.

Net zoals het een evidentie was dat deze ooit zou uitgereikt worden aan de dame van vandaag, Chris Lievens-Borms, de vraag was eerder 'wanneer'.

Beste Chris, dat je de prijs meer dan ooit verdient zal iedereen met mij eens zijn, zowel de mensen hier aanwezig, als zij die hier niet konden zijn. Maar daarover zegt Ria straks meer.

Zolang  ik CD&V ken... en dat is al bijna 50 jaar... ken ik Chris.

En overal waar ik in die tijd geweest ben, met mijn ouders vroeger of nadien ... overal kom je Chris tegen tot op vandaag. Ik kan mij dus niet herinneren dat er tijden waren waar jij je stempel niet hebt gedrukt.

Boeken kunnen geschreven worden over een rijk gevulde carrière en het zou ons te ver leiden om alles op te sommen, maar toch enkele markante elementen.

Chris is van een politiek goed jaar, 1935
Vanuit  Aalst kwam je na de fusie in de politiek van Groot Aalst, een echte mannenwereld en een harde wereld:

-eerst in oppositie

-nadien in het schepencollege

- als 1 van de 2 vrouwen in het schepencollege (nu is dat 6 op 10)

Je werd schepen van Cultuur en Onderwijs, mijn voorganger dus op cultuur ..

Jij stond aan de wieg van het cultureel centrum CC De Werf en binnenkort vieren we het 30-jarig bestaan hiervan.

Je hebt onder vuur gelegen voor een erotisch boek in de Bib... zo'n situatie is vandaag aan de jeugd niet meer uit te leggen!

Steeds opnieuw benadrukte jij de waarde van cultuu , meer nog, tot op vandaag blijf je mee ijveren voor het belang van cultuur voor iedereen!

-Je roots lagen en liggen in Aalst centrum en hoewel de tegenstelling Aalst - Faluintjes of den buiten soms nooit veraf is, tussen de CVP-schepenen van toen was de loyaliteit zeer groot, groot genoeg zelfs om 'eenen van den buiten' de burgemeestersjerp te laten dragen.

-Chris maakte deel uit van het groot college, maar er was ook een was er ook een klein college, niks te maken met de 2 scholen in Aalst. Het kleine college waren de partners van alle schepenen die er geregeld op uit trokken, dat waren dus veel vrouwen en 2 mannen waaronder Hilaire die steevast op de afspraak was.

- en dat brengt ons naadloos bij echtgenoot Hilaire. Goeie dingen bestaan steeds uit twee. Men zegt vaak dat achter elke sterke man een sterke vrouw staat, welnu, in jouw geval stond er altijd  een heel sterke man achter de sterke vrouw. En het gebeurde soms dat Chris na een nachtje slapen de problemen anders zag.

Dankzij Hilaire, die haar met raad en daad bijstond, kon Chris haar dromen waarmaken, telkens opnieuw stimuleerde hij haar in het werk, en ging hij mee op pad! Samen gaan voor jullie idealen... en het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag.

Hilaire: deze prijs is er ook een beetje voor jou, want mede dankzij jou is ze de grote madam geworden die ze is.

Vandaar mijn overtuiging dat je enkel met de steun van familie en vrienden dit harde leven in de politiek kan volhouden. Tot op vandaag Chris, komen jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op de eerste plaats.

Maar politiek was meer dan werk voor Chris, haar tomeloze inzet en engagement kan een voorbeeld zijn voor velen onder ons. Steeds trekt ze de kaart van de zwakkeren, de jeugd, de vrouwen. Vaak tegen de stroom in. In haar laatste mandaat als OCMW-raadslid kon ze haar dan ook tot enkele maanden geleden ten volle uitleven.

Maar ook om mee de handen uit de mouwen te steken was ze steeds paraat. Iedereen kon altijd op haar rekenen, op elk eetfestijn, elke campagne, elke bijeenkomst .

Beste Chris: van harte proficiat! Je verdient dit meer dan wie ook!

Ik, en velen met mij, hopen dat we nog heel lang van jou en je inzet kunnen genieten!

Van ganser harte!

 

Ilse Uyttersprot

 

Afbeeldingen in bijlage:

Uitreiking Mayartprijs - Vrijdag 30 september 2016