Uyttersprot wil federale steun bij de aanpak van drugproblematiek

AALST - Volksvertegenwoordiger en burgemeester Ilse Uyttersprot heeft met haar parlementaire vraag in de commissie Volksgezondheid, de federale overheid nogmaals gewezen op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de hulpverlening aan druggebruikers binnen de regio Aalst.

Er is een schrijnende drugsproblematiek in de regio. Vooral het gebruik van heroïne is er extreem problematisch. Verschillende cijfers en onderzoeken geven dit aan. Vanuit lokale hoek worden vele initiatieven genomen om deze problematiek onder handen te nemen, vaak met middelen van de stad zelf.

Door de gedifferentieerde aanpak die het drugsfenomeen vereist, is het niet mogelijk om dit enkel op gemeentelijk niveau te blijven doen. Alle hulp van zowel Vlaamse als Federale kant is onontbeerlijk op het terrein, meent Uyttersprot.
Al jaren pompt de stad eigen middelen in het enige behandelingscentrum in de regio. Middelen die afkomstig zijn van het Strategisch Preventie- en Veiligheidsplan die initieel voor andere doeleinden, zoals coördinatie, bedoeld zijn.

Met de parlementaire vraag wou Ilse Uyttersprot op haar beurt de vinger op de drughulpverleningswonde leggen. Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Jean-Marc Délizee zijn antwoord was alvast niet veelbelovend. Verder dan het opsommen van enkele algemene cijfers en het oplijsten van de aanwezige centra binnen Vlaanderen, kwam hij immers niet.

Wel gaf hij mee dat men zich tot het RIZIV moet wenden voor het verkrijgen van meer ondersteuning vanuit de Federale Overheid. Iets waar de burgemeester in samenwerking met haar schepen van drugsbeleid momenteel werk van maakt. 'Wij gaan zeker een verhoging van de RIZIV-capaciteit vragen. Wij hopen dat de minister dit, met inachtneming van de cijfers, zal steunen' aldus Ilse Uyttersprot. (VVG)

Klik hier voor het originele persartikel

Afbeeldingen in bijlage:

Uyttersprot wil federale steun bij de aanpak van drugproblematiek