Volksvertegenwoordiger Ilse Uyttersprot vraagt extra middelen voor de aanpak van de drugproblematiek

REGIO – Volksvertegenwoordiger en Aalsterse burgemeester Ilse Uyttersprot stelde in het parlement dat er een schrijnende drugsproblematiek in de regio is. Het antwoord van staatssecretaris voor Sociale Zaken Jean-Marc Délizee was weinig zeggend. Hij meent dat de gemeenten zich tot het Riziv moet wenden voor het verkrijgen van meer ondersteuning van de Federale Overheid.

‘Door de gedifferentieerde aanpak die het drugsfenomeen vereist, is het evenwel niet mogelijk om dit enkel op gemeentelijk niveau te blijven doen’, vertelt Uyttersprot. Alle hulp – van zowel Vlaamse als Federale kant – is onontbeerlijk op het terrein’, meent Ilse Uyttersprot. ‘Al jaren pompt de stad eigen middelen in het enige behandelingscentrum in de regio. Middelen die eigenlijk voor andere doeleinden, zoals coördinatie, bedoeld zijn.’

Staatssecretaris voor Sociale Zaken Jean-Marc Délizee antwoordt dat men zich tot het Riziv moet wenden voor het verkrijgen van meer ondersteuning van de Federale Overheid. ‘Wij gaan zeker een verhoging van de Riziv-capaciteit vragen. Wij hopen dat de minister dit zal steunen’, aldus burgemeester Ilse Uyttersprot. (IVC)

Afbeeldingen in bijlage:

Volksvertegenwoordiger Ilse Uyttersprot vraagt extra middelen voor de aanpak van de drugproblematiek