Beleid in Aalst

Op 02 januari 2007 werd ik burgemeester van Aalst voor een periode van zes jaar. Vanaf dat moment volg ik het wel en wee van Aalst sterk op de voet.

Historisch Aalst, de ruimte van de faluintjes, de natuur, de rivier en cultuur. En dat binnen schootsveld, om in kasteeltermen te spreken, van het stadscentrum met zijn fraaie monumenten en pleinen. Aalst is een unieke stad in het hart van België. Aalst heeft ambitie en daar ben ik van doordrongen.
 

Ambities die veel aandacht vragen zijn het realiseren van een aantal bouwprojecten die het stedelijk weefsel moeten versterken. We krijgen de heraanleg van de volledige stationsomgeving, de hopmarkt en enkele dorpspleinen in het vizier. En dit tegen de achtergrond van een enorm moeilijke financiële uitgangspositie. Geen aantrekkelijk onderwerp, maar het is niet anders. Deze uitgangspositie vraagt om keuzes. Keuzes die niet eenvoudig maar noodzakelijk zijn voor Aalst.
 

Waar keuzes worden gemaakt is het belangrijk om dit op een open manier te doen. Transparant en op basis van argumenten waar sommige mensen zich in zullen kunnen vinden en anderen juist niet. Maar waarbij het enorm belangrijk is dat de keuzes, de argumenten en de consequenties helder zijn. Misverstanden moeten worden uitgesloten. Dat is de rol van de burgemeester boven alle partijpolitiek heen.


De schoonheid van de stad, onze uitstekende ligging en de creativiteit van de Aalstenaars vervullen mij met zoveel enthousiasme dat de komende jaren in Aalst bepalend zullen zijn. Om Aalst op de kaart te zetten, een stad om trots op te zijn.

Door mijn ambt als burgemeester ontmoet ik ontzettend veel mensen: inwoners, verenigingen, studenten, ondernemers, mensen die in onze stad werken en vertoeven, bestuurders in de regio. Dat is veruit het meest fascinerende aan deze job. Als burgemeester wil ik een bruggenbouwer zijn tussen alle actoren, een medenker waar het kan en een beslisser waar het moet.

Een fiere burgemeester,

Ilse


Voor alle aan Aalst gerelateerde zaken mag je mij of mijn kabinet steeds contacteren. 

Wapenschild Aalst