Parlementsverkiezingen / Europese Verkiezingen 2004

In 2004 stelde Ilse zich opnieuw kandidaat voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad. Zij behaalde een schitterend resultaat met haar 12.236 stemmen. Zij die dachten dat de CD&V in Aalst op sterven na dood was, kwamen bedrogen uit. Met dit stemmenaantal stak zij met kop en schouders boven haar directe Aalsterse concurrenten van de andere grote partijen.
De resultaten kan je nog steeds nalezen op de officiële site http://verkiezingen2004.belgium.be.

Hieronder vindt u ook het programma waar Ilse voor koos om naar de kiezer te stappen.

Actieve Vrouwen

Vlaanderen beschikt over heel wat "actieve vrouwen". Of het nu gaat om een "full time moeder", een carrière-vrouw of een zelfstandige bedrijfsleidster... ONDERNEMEND EN ACTIEF zijn ze allemaal, stuk voor stuk en op hun eigen terrein. Nog al te vaak echter wordt de zorg voor het gezin grotendeels afgewenteld op de vrouw. Het is meer dan ooit nodig dat de mannelijke partner nog meer gesensibiliseerd wordt zodat er een evenwichtige verdeling komt van de zorgtaken binnen het gezin.

Ook de overheid en de werkgever moeten hiertoe hun steentje bijdragen door:

 • gezinsvriendelijker fiscale maatregelen vb. 13 maand kinderbijslag
 • uitbreiding zorgverlof
 • betaalbare kinderopvang
 • groter aanbod van huishoudelijke hulp voor alle gezinnen.

Dienstverlening

Mensen zijn afhankelijk van overheidsdiensten op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau. We worden meer dan ooit overspoeld met hervormingen, nieuwe regeltjes, formulieren… dat we door het bos de bomen niet meer zien. België staat dan ook niet voor niets onderaan de lijst van Europese landen wat betreft doorzichtigheid en performantie van bestuur. Daarom is het nodig om het vertrouwen van de mensen in de overheid te herstellen.

Dit kan ondermeer worden gerealiseerd door:

 • opwaardering van de lokale besturen
 • meer administratieve vereenvoudiging  
 • gemotiveerde en klantvriendelijk ambtenaren
 • centraal loket op lokaal niveau
 • een sterk Vlaams parlement met ruime bevoegdheden.
  Iedere burger heeft recht op een maximale dienstverlening.

Doel

Ilse wil 15.000 stemmen halen in Oost-Vlaanderen en daarvoor zal zij haarzelf en haar overtuigingen communiceren met de gepaste middelen.
Dit kan enkel grealiseerd worden met een fantastisch campagneteam, bestaande uit fijne mensen die allen het respect van Ilse verdienen.

Gezin

Het gezin is de kern van onze samenleving.

Het is een unieke plaats:

 • waar je jezelf kan ontplooien en waar je kan opgroeien
 • waar waarden en kennis wordt doorgegeven
 • waar je leert met anderen om te gaan
 • waar je ook leert met anderen rekening te houden
 • waar anderen welkom zijn

Het is een warm nest, een thuis:

 • waar je je veilig en beschermd voelt
 • waar liefde en gelijkheid en gelijkheid tussen de gezinsleden centraal staan
 • waar je de kracht vindt om te buitenwereld aan te kunnen.

Voor Ilse tellen ALLE gezinnen, in om het even welke vorm of samenstelling:

 • het kerngezin (2 ouders + 2 kinderen)
 • het nieuw-samengesteld gezin (2 gescheiden ouders elk met hun kinderen)
 • het éénoudergezin
 • het holebi-gezin (2 mannen of 2 vrouwen al dan niet met kinderen)
 • het single gezin
 • ...

Als alleenstaande moeder weet Ilse maar al te goed dat kinderen opvoeden niet evident is. Het is nodig dat vrouwen en mannen allebei zorg dragen in het gezin. Ze zal dan ook ijveren voor meer en betere gezinsdiensten (opvang, gezondheidszorg), meer rechten voor kinderen, een betaalbare woning voor iedereen.

Ondernemerschap

De zelfstandige ondernemers zijn ongetwijfeld de motor van onze economie.

Indien wij deze gangmakers van een welvarende maatschappij willen behouden en stimuleren, dan zal de overheid dringend werk moeten maken van volgende maatregelen:

 • verlaging van de loonkost
 • administratieve vereenvoudiging
 • halt aan de grote winkelketens
 • opwaardering van het sociaal statuut
 • bescherming van de zondagsrust

Het is aan de beleidsmakers om door een aangepaste wetgeving de nodige zuurstof te geven aan potentiële ondernemers, aan mensen die het risico nog willen nemen om een zelfstandige zaak op te richten en daardoor tewerkstelling bieden aan anderen.

De zelfstandige ondernemer is de gangmaker van een economisch gezonde samenleving.

Politieke meerwaarde

Het vooropgestelde beleid zal steeds geïnspireerd blijven door te luisteren naar de medemens, want Ilse wil steeds ten dienste staan van de mensen die ze vertegenwoordigt.

Respect

"Om goed te leven moeten we zorgen voor een gezonde economie. Van ondernemers verwachten we dat ze daarin het voortouw nemen, en van de overheid verwachten we daartoe een bedrijfs-vriendelijk klimaat. Zo kunnen we allen samen werken aan een sociale en mens-vriendelijke samenleving, met een toekomst voor onze kinderen."

Éen sleutelthema…
Een slogan : Respect van huis uit

 • Respect voor elkaar
 • Respect voor de mens
 • Respect voor de middenstand
 • Respect voor de gemeenschap

Waarom wil Ilse verkozen worden?

 • Ilse wil zich politiek ten dienste stellen van iedereen
 • Ilse wil dat het gezin de basis blijft van de maatschappij
 • Ilse wil meer mensen gelukkig maken en daarvoor wil ze een beleidskader creëren
 • Iedereen verdient respect