Politieke loopbaan

Politieke mandaten

 • gemeenteraadslid van de stad Aalst (2 januari 1989 - 31 december 2000 - 2 januari 2007 - heden)
 • provincieraadslid (9 oktober 1994 - 15 maart 2000)
 • burgemeester van de stad Aalst bevoegd voor Politie, Brandweer, Algemene Administratie en Coördinatie, Dienstverlening, Stadspromotie en Feesten, Informatie, Communicatie en Informatica (1 januari 2007 - 31 december 2012)
 • lid van de Belgische kamer van Volksvertegenwoordigers (28 juni 2007 - 12 juni 2010)
  • Vast lid van de Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht
  • Plaatsvervanger in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt
  • Plaatsvervanger in de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw
  • Plaatsvervanger in de Bijzondere Commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de Parlementaire Werkzaamheden

Ilse Uyttersprot is momenteel lid van

 • College van burgemeester en schepenen als schepen bevoegd voor cultuur, sport, evenementen en facility
 • SOLVA - Intercommunale streekontwikkeling land van Aalst als voorzitter
 • Beheerraad CC De Werf als voorzitter
 • Raad Van Bestuur Sport AG als voorzitter

Partijhistoriek

 • Jong CVP
 • CVP
 • CD&V
 • CD&V/N-VA (CD&V)
 • CD&V